Stip op de horizon

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Elke dag lijkt het begin van een nieuwe tijd. De 21e eeuw ontwikkelt zich morgen alweer anders dan vandaag. Met nieuwe mogelijkheden en nieuwe wegen om in te slaan. In die wereld zonder grenzen bepalen de leerlingen van nu hun eigen koers. Vanuit talent en passie, waarmee ze tijdens hun ontdekkingsreis worden wie ze zijn.

[/vc_column_text][vc_column_text]

En daarin zit onze gezamenlijke taak. Ruimte geven aan de talenten van ieder mens, en alle denkbare routes mogelijk maken voor ieders eigen koers. Daarvoor moeten wij het onderwijs van gisteren heroverwegen. Veranderen, vernieuwen en verbinden met morgen. Het is tijd voor grenzeloos onderwijs en onbegrensd groeien.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Thema’s

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Stichting OOZ heeft alles in huis om ambities waar te maken en talenten te laten groeien. Gedreven medewerkers, de beste onderwijsspecialisten en een ongekende diversiteit aan scholen en onderwijsprogramma’s.

Samen vormen we een unieke keten van kansen en een rijke basis voor de leerling van nu en morgen. Wanneer de leerling, leerkracht, leidinggevende en omgeving zich bewust zijn van hun gezamenlijke kracht dan ontstaat er een open keten vol mogelijkheden.

Om dat te bereiken zien wij drie krachtige thema’s als het fundament van onze ambities. Onmisbare pijlers als wegwijzers op de koers naar het onderwijs van de toekomst.[/vc_column_text][vc_column_text]

Eigenaarschap

Ieder is sterk in wie hij of zij is. Wees eigenaar van je kwaliteiten, plannen en dromen. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en voor elkaar. Ben je bewust van de rol die je vervult binnen ons onderwijs en in de maatschappij. Wees betrokken, pro-actief en nieuwsgierig. Durf nieuwe ideeën te delen en toe te passen.[/vc_column_text][vc_column_text]

Grenzeloos maatwerk

De stip op de horizon en de route daar naartoe is voor iedereen anders. Daarom gaan wij voor grenzeloos maatwerk. Nieuwe verbindingen tussen scholen, samenwerkingen met bedrijven en organisaties en persoonlijke onderwijsprogramma’s maken alles mogelijk en bieden ruimte voor eigen tempo, maat en dromen. Zo zetten we elke leerling in z’n kracht.[/vc_column_text][vc_column_text]

21e eeuwse vaardigheden

De wereld van morgen is anders dan die van vandaag. Nieuwe beroepen en technologieën vragen om nieuw vakmanschap en 21e eeuwse vaardigheden. Door ons onderwijs daar op in te richten en de nodige basis te combineren met die hedendaagse ‘skills’, bereiden wij onze leerlingen voor op een toekomst vol kansen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Voor wie

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Jij en jouw rol

Als onderwijsorganisatie spelen we een grote rol in vele levens. Vanuit dat besef willen we de meest waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarvoor zijn we samen met de totale omgeving van de leerling verantwoordelijk. We lichten dan ook graag toe wat eigenaarschap, grenzeloos maatwerk en 21e eeuwse vaardigheden voor ieders rol daarin betekenen.

[/vc_column_text][vc_column_text]

De leerling

Door leerlingen te leren luisteren naar zichzelf en ze onbegrensde mogelijkheden aan te reiken, openen we de weg voor een eigen koers. Ze leren verantwoordelijkheid nemen en worden zo steeds sterker in wie ze zijn. Door de grote diversiteit binnen ons onderwijs hebben we alles in huis voor elk niveau en talent. En door de 21e eeuwse vaardigheden onderdeel te maken van de totale leer- en leefomgeving, ontstaat een organische leerroute op maat, die beantwoordt aan eigen keuzes, interesses en tempo.

[/vc_column_text][vc_column_text]

De leerkracht

Vanuit betrokkenheid en open kaders inspireert en motiveert de leerkracht zijn leerlingen én zichzelf. Daarvoor zijn zelfreflectie en -ontwikkeling van het grootste belang. Zo blijft hij vooroplopen in kennis van nu en morgen. En zo neemt hij de leerlingen elke dag mee op ontdekkingsreis. Als groep en vooral ook individueel. Samen met collega’s en onderwijspartners binnen en buiten de school creëert de leerkracht een 21e eeuws netwerk van kennis en vaardigheden dat meegroeit met de leerling en de toekomst.

[/vc_column_text][vc_column_text]

De leidinggevende

De hoogste kwaliteit in onderwijs, dat is waar de leidinggevende zich elke dag voor inzet. Vanuit een inspirerende en verbindende rol. Hij gaat uit van ieders eigen kracht en begeleidt zo leerkrachten naar nieuwe vormen van 21e eeuws onderwijs. Net zo goed als zijn eigen organisatie en zichzelf kent hij de wereld rondom de school. Hij brengt alle betrokkenen met elkaar in contact om zo waardevolle samenwerkingen en grenzeloos maatwerk te realiseren. Zo raken medewerkers enthousiast en zo ontstaat de basis voor onderwijs van topniveau.

[/vc_column_text][vc_column_text]

De omgeving van het kind

Iedere ouder wil het beste voor z’n kind en dat is precies wat de school ook wil: een zo goed mogelijke basis meegeven voor de rest van het leven. School en ouders zijn dan ook educatieve partners; samen verantwoordelijk in de opvoeding en ontwikkeling.

Daarnaast bouwt Stichting OOZ aan relaties met relevante onderwijspartners. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben veel te bieden. Zij staan midden in de maatschappij en leveren daarmee een waardevolle bijdrage aan de ontdekkingsreis van onze leerlingen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Grenzeloos

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Worden wie je bent in een omgeving zonder grenzen. Het is het mooiste dat wij onze leerlingen  en kinderen kunnen geven. Het is het doel van onze koers richting ons toponderwijs van de 21e eeuw.

Onze ambities zijn helder, de mogelijkheden van onze onderwijsorganisatie zijn onbeperkt. Het is nu aan ons allen om het waar te maken. Door samen te werken binnen en buiten onze scholen. En door kansrijke en grenzeloze verbindingen te maken tussen leerlingen, leerkrachten. leidinggevenden, ouders en de maatschappij.

Ideeën van leerkrachten, initiatieven van ouders en participatie van bedrijven. Samen maken we ruimte voor een open ontdekkingstocht van onze leerlingen. En daarin is alles mogelijk. Dat is namelijk de wereld van ons en jóuw onderwijs.

Stichting OOZ. Worden wie je bent.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Meedoen

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Op deze site blijven we inspiratie met je delen over de Koers en Ambities van Stichting OOZ.[/vc_column_text][vc_column_text]

 Ken je mooie praktijkvoorbeelden? Wil je iets met ons delen? Of zou je (gast)redacteur willen zijn?  Stuur dan een mail naar koersenambities@ooz.nl. Hier kun je ook terecht met al je vragen over deze site.

[/vc_column_text][vc_column_text]

 Bekijk alle inspiratieblogs.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]