Terug naar overzicht

Stichting OOZ, een podium voor talent!

Op de scholen van Stichting OOZ wordt toponderwijs gegeven. Onderwijs waarin de leerling zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Waar talent alle ruimte krijgt en waar persoonlijke ontwikkeling en maatwerk de hoofdrol hebben.

Dat bleek de afgelopen periode zeker: het was een schooljaar waarin talent hoogtij vierde. Zo was er bijvoorbeeld de jaarlijkse Grote Avond op Thorbecke Scholengemeenschap, waarbij leerlingen hun talenten op het podium ten toon stelden. Op Van der Capellen Scholengemeenschap werd eindexamen gedaan in de muziekstroom: getalenteerde leerlingen deelden hun muzikale ontwikkelingen met ouders en docenten. Het Speciaal Onderwijs, Onderwijscentrum de Twijn, nam deel aan een project van het Zwolse Bevrijdingsfestival en lieten daar zien op welke wijze het talent van leerlingen zich kan uiten.

Ook in het Primair Onderwijs was er ruim aandacht voor talent: op openbare basisschool De Parkschool was er een Circusproject en ook op de andere basisscholen scholen van Stichting OOZ werd op creatieve wijze aandacht besteed aan talenten van kinderen.

Slechts enkele voorbeelden van onderwijs waarin leerlingen en talenten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op onze ongekende diversiteit aan scholen. Ook dát is de best start of life!